Select Page

Prvi šolski dan

POZDRAVLJENI IN DOBRODOŠLI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023.

V četrtek, 1. 9. 2022, se pričenja novo šolsko leto. Pouk bo za vse ZDRAVE učence potekal v šoli v skladu s šolskim koledarjem. Tudi v šolskem letu 2022/2023 nas bo dnevno v šoli okoli 690. Prav zato je toliko bolj pomembno, da v šolo prihajamo le, če smo popolnoma zdravi.

Kako bo potekal prvi šolski dan?

Učenci 1. razreda se skupaj s starši zberejo na ploščadi pred šolo ob 11.00.

Učenci od 2. do 9. razreda se zberejo na šolski ploščadi ob 8.20. Po pozdravnem nagovoru ravnateljice bodo skupaj z razredničarkami odšli v svoje učilnice, kjer bodo dobili vse potrebne informacije in navodila o poteku dela v novem šolskem letu. Aktivnosti v šoli (skupaj z malico) bodo potekale do 10.05, ko bodo razredničarke učence pospremile na ploščad pred šolo.

Prvi šolski dan v šoli ne bo jutranjega varstva in podaljšanega bivanja, tudi ne bo zajtrka, kosila in popoldanske malice.

Kaj prinesejo učenci prvi šolski dan s seboj? Šolske copate (natikači niso dovoljeni!!!), mapo in peresnico ter prazno šolsko torbo. Učenci 3. razreda naj s seboj prinesejo popolnoma vse šolske potrebščine.

Nekaj informacij, kako bo potekalo delo v šoli

 • V šoli bodo vsi ZDRAVI učenci.
 • V šolo vstopajo LE učenci, starši jih pospremijo najdlje do vhodnih vrat šole. Prvošolce pospremijo starši do učilnic in pridejo po njih 1. in 2. septembra. Od 5. 9. 2022 tudi prvošolci vstopajo v šolo sami (pričakala jih bo dežurna oseba),  ob dogovorjeni uri bodo učenci 1. razreda pospremljeni do vhodnih vrat.
 • Vstop v šolo je v času pouka praviloma dovoljen le učenkam in učencem ter zaposlenim šole.
 • Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo, vstopajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka.
 • Odhod domov: učenci, ki niso vključeni v OPB, bodo takoj po zadnji aktivnosti oz. kosilu zapustili šolo.
 • Učenci, ki so vključeni v OPB: ob uri, ki ste jo zapisali na prijavo v podaljšano bivanje, bo otrok odhajal iz šole. Če ste napisali na prijavo, da bo otrok odhajal iz šole ob npr. 15.30, ga bo učitelj ob tej uri poslal domov. V primeru, da boste po otroka prišli prej oz. kasneje od dogovorjene ure, to spremembo zapišite otroku v beležko, ki jo otrok pokaže učitelju podaljšanega bivanja.

Varovanja otrok pred šolo ne moremo zagotoviti, zato po svojega otroka prihajajte pravočasno!

Pouk bo potekal po urniku, ki bo objavljen na spletni strani šole.

 • FAKULTATIVNI POUK RAČUNALNIŠTVA IN NEMŠČINE BO POTEKAL OD PETKA, 2. 9. 2022, NAPREJ.
 • IZBIRNI PREDMETI IN DOPOLNILNI POUK BO POTEKAL OD PETKA, 2. 9. 2022, NAPREJ.
 • INTERESNE DEJAVNOSTI SE BODO PRIČELE TAKOJ, KO BOMO PREJELI PRIJAVE UČENCEV IN JIH BO MOGOČE USTREZNO ORGANIZIRATI!

 

PREHRANA

Dopoldansko malico bodo učenci 1., 2. in 3 razreda jedli v učilnicah, ostali v jedilnici. V jedilnici bodo vsi prijavljeni učenci zaužili zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Za evidentiranje obrokov bodo učenci potrebovali ključke. Od 2. septembra 2022 naprej veljajo vse prijave na jutranje varstvo, zajtrk, malico, kosilo, OPB in popoldansko malico po podatkih, ki ste nam jih posredovali pred zaključkom prejšnjega šolskega leta.

DIETNA PREHRANA: Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev za kar je potrebno izpolniti potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka (poenoten obrazec za potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov), ki ga izda specialist pediater z dodatnim znanjem iz ustreznega področja ali izbrani zdravnik (ki naj bi bil specialist pediater ali specialist šolske medicine) na podlagi izvida specialista pediatra. Zato pozivamo starše otrok, ki potrebujejo dietno prehrano, da do 2. 9. 2022 dostavite zdravniško potrdilo vsemi potrebnimi prehranskimi navodili, ki jih bomo upoštevali pri pripravi obrokov za posameznega učenca. Dietno prehrano bomo pripravljali v okviru svojih možnosti od dogovorjenega dne dalje. Če se potreba po dietni prehrani pojavi med šolskim letom, se dietna prehrana odobri po prejemu zdravniškega potrdila s prehranskimi napotki. Potrdilo je potrebno dostaviti vsako šolsko leto. Zdravniško potrdilo je potrebno tudi v primeru opustitve diete ali sprememb pri prehrani.

Oddaja šolskih prostorov v šolskem letu 2022/2023

Obveščamo Vas, da bomo na osnovi Pravilnika o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole Tabor I Maribor (sprejel ga je Svet OŠ Tabor I Maribor dne 18. 10. 2018) oddajali šolske prostore v obdobju med 13. 9. 2022 in 30. 6. 2023.

Šola oddaja:

CENIK:

Vrsta prostora EUR / 45 min
Klasične učilnice 10,00
Specializirana učilnica – učilnica s prilagojeno opremo 16,00
Računalniška učilnica 35,00
Večnamenski prostor (avla) 38,00
Velika telovadnica 22,00
Polovica velike telovadnice 15,00
Mala telovadnica 12,00
Zunanje ograjeno šolsko igrišče 15,00

Prostori se oddajajo do zapolnitve mest.

Prednost pri dodelitvi bodo imeli:

 1. uporabniki, ki bodo svojo prijavo podali prej,
 2. uporabniki, ki se bodo prijavili za daljši rok uporabe telovadnice,
 3. dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole.

Prijave izključno v elektronski obliki sprejemamo na elektronski naslov rebeka.kolar@os-tabor1.si , zadeva: Prijava na poziv za najem telovadnice.

Prijava naj obvezno vsebuje:

 • odgovorno osebo prijavitelja na razpis, EMŠO in davčno številko, naslov odgovorne osebe,
 • društvo, če se na razpis prijavlja društvo, davčno številko, naslov odgovorne osebe za podpis pogodbe,
 • prostor najema (velika/mala telovadnica),
 • predviden termin,
 • čas v letu, ko se telovadnica najema (od katerega meseca in do kdaj)
 • število udeležencev,
 • za kaj se bodo prostori uporabljali.

Če prijava ne vsebuje vseh zgoraj navedenih postavk, se šteje kot nična. Z izbranimi uporabniki bomo podpisali pogodbo o oddajo prostorov.

Pravilnik o oddaji prostorov OŠ Tabor I Maribor je objavljen na spletni strani šole.

Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, je cene oddaje določila Mestna občina Maribor.

Dostopnost