Skoči na glavno vsebino
Select Page

Z namenom plemenitenja, ohranjanja in nagrajevanja naporov in dosežkov posameznikov, Poslovna skupnost osnovnih šol Maribor z okolico in Skupnost vrtcev Maribor, vsako leto razglašata in podeljujeta odličja in priznanja Gustava Šiliha najboljšim posameznikom na področju vzgoje in izobraževanja. Odličja in priznanja Gustava Šiliha se podeljujejo za dosežke, ki pomembno prispevajo h kvalitetnemu delu v vzgoji in izobraževanju, k razvoju pedagoške teorije in prakse ter k povezovanju z ožjim in širšim okoljem. Sinoči so v Narodnem domu Maribor slavnostno podelili 9 odličij in 6 priznanj, med prejemniki odličij je bila tudi naša učiteljica, ga. Nataša Štok.

V utemeljitvi je bilo povedano:

Gospa Nataša Štok, profesorica biologije in kemije, že več kot 25 let odlično, odločno  in odločilno deluje na OŠ Tabor I Maribor. Njeno delo odlikuje predanost poklicu učitelja, strokovna avtonomnost in ustvarjalnost. Skupnim izhodiščem in smernicam VI dela prispeva osvežujočo specifiko naše šole in tudi lastno identiteto, hkrati v spoštovanje drugačnosti in razvijanje izvirnosti spodbuja druge učitelje. Ob tem ves čas spremlja in evalvira razvoj lastne pedagoške prakse, ki jo odlikuje dosledna individualizacija, usmerjenost v spremljanje napredka posameznika in oddelka, smiselne in avtentične učne situacije ter poudarjanje vloge posameznika v učnem procesu. Trudi se za to, da OŠ Tabor I Maribor (p)ostane z doto preteklosti podprt ustvarjalni poligon, ki učence navdušuje in spodbuja pri iskanju inovativnih poti ter znanja v prihodnost. Ker ji je jasno, da mora biti šola odprta tudi navzven, skrbi  za prenos idej in dobre prakse z opisi in zapisi v strokovnih člankih in predstavitvah na seminarjih, posvetih in strokovnih srečanjih, za člane kolektiva organizira tudi obiske domačih in tujih strokovnjakov.

Od 1. 9. 1999 opravlja delo pomočnice ravnateljice in s svojo fleksibilnostjo, iznajdljivostjo, vztrajnostjo in odgovornostjo potrjuje, da so besedne zveze »ne gre«, »ni mogoče« in »nikakor ne« le fraze, ki nimajo mesta v šolskem prostoru.

Prepričani smo, da je ga. Nataša Štok »človek« in »učiteljica« z veliko začetnico ter zaradi svojih osebnostnih in strokovnih kvalitet odlična kandidatka za prejem odličja Gustava Šiliha.

Spoštovani sodelavki iskreno čestitamo!

Kolektiv OŠ Tabor I Maribor

 

 

(Skupno 441 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost