Skoči na glavno vsebino
Select Page

Prvi šolski dan v šolskem letu 2023/2024

POZDRAVLJENI IN DOBRODOŠLI V ŠOLSKEM LETU 2023/2024.

V petek, 1. 9. 2023, se pričenja novo šolsko leto.

Kako bo potekal prvi šolski dan?

Učenci 1. razreda se skupaj s starši zberejo na ploščadi pred šolo ob 11.00.

Učenci od 2. do 9. razreda se zberejo na šolski ploščadi ob 8.20. Po pozdravnem nagovoru ravnateljice bodo skupaj z razredniki odšli v svoje učilnice, kjer bodo dobili vse potrebne informacije in navodila o poteku dela v novem šolskem letu. Aktivnosti v šoli (skupaj z malico) bodo potekale do 10.05, ko bodo razredničarke učence pospremile na ploščad pred šolo.

Prvi šolski dan v šoli ne bo jutranjega varstva in podaljšanega bivanja, tudi ne bo zajtrka, kosila in popoldanske malice.

Kaj prinesejo učenci prvi šolski dan s seboj?

Šolske copate (natikači niso dovoljeni!!!), mapo in peresnico ter prazno šolsko torbo.

Učenci 3. razreda naj s seboj prinesejo popolnoma vse šolske potrebščine.

Nekaj informacij, kako bo potekalo delo v šoli

 • V šolo vstopajo LE učenci, starši jih pospremijo najdlje do vhodnih vrat šole. Prvošolce pospremijo starši do učilnic in pridejo po njih 4., 5. in 6. septembra. Od 7. 9. 2023 tudi prvošolci vstopajo v šolo sami (pričakala jih bo dežurna oseba), ob dogovorjeni uri bodo učenci 1. razreda pospremljeni do vhodnih vrat.
 • Vstop v šolo je v času pouka praviloma dovoljen le učenkam in učencem ter zaposlenim šole.
 • Učenci, ki niso vključeni v jutranje varstvo, vstopajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka.
 • Odhod domov: učenci, ki niso vključeni v OPB, bodo takoj po zadnji aktivnosti oz. kosilu zapustili šolo.
 • Učenci, ki so vključeni v OPB: ob uri, ki ste jo zapisali na prijavo v podaljšano bivanje, bo otrok odhajal iz šole. Če ste napisali na prijavo, da bo otrok odhajal iz šole ob npr. 15.30, ga bo učitelj ob tej uri poslal domov. V primeru, da boste po otroka prišli prej oz. kasneje od dogovorjene ure, to spremembo zapišite otroku v beležko, ki jo otrok pokaže učitelju podaljšanega bivanja.

Varovanja otrok pred šolo ne moremo zagotoviti, zato po svojega otroka prihajajte pravočasno!

Pouk bo potekal po urniku, ki bo objavljen na spletni strani šole.

 • FAKULTATIVNI POUK RAČUNALNIŠTVA IN NEMŠČINE BO POTEKAL OD PONEDELJKA, 4. 9. 2023, NAPREJ.
 • IZBIRNI PREDMETI IN DOPOLNILNI POUK BO POTEKAL OD PONEDELJKA, 4. 9. 2023, NAPREJ.
 • INTERESNE DEJAVNOSTI SE BODO PRIČELE TAKOJ, KO BOMO PREJELI PRIJAVE UČENCEV IN JIH BO MOGOČE USTREZNO ORGANIZIRATI!

PREHRANA

Dopoldansko malico bodo učenci 1., 2. in 3 razreda jedli v učilnicah, ostali v jedilnici. V jedilnici bodo vsi prijavljeni učenci zaužili zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Za evidentiranje obrokov bodo učenci potrebovali ključke.

Od 4. septembra 2023 naprej veljajo vse prijave na jutranje varstvo, zajtrk, malico, kosilo, OPB in popoldansko malico po podatkih, ki ste nam jih posredovali pred zaključkom prejšnjega šolskega leta.

DIETNA PREHRANA

Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev za kar je potrebno izpolniti potrdilo o medicinsko indicirani dieti za otroka (poenoten obrazec za potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov), ki ga izda specialist pediater z dodatnim znanjem iz ustreznega področja ali izbrani zdravnik (ki naj bi bil specialist pediater ali specialist šolske medicine) na podlagi izvida specialista pediatra.

Zato pozivamo starše otrok, ki potrebujejo dietno prehrano, da do 4. 9. 2023 dostavite zdravniško potrdilo z vsemi potrebnimi prehranskimi navodili, ki jih bomo upoštevali pri pripravi obrokov za posameznega učenca. Dietno prehrano bomo pripravljali v okviru svojih možnosti od dogovorjenega dne dalje.

Če se potreba po dietni prehrani pojavi med šolskim letom, se dietna prehrana odobri po prejemu zdravniškega potrdila s prehranskimi napotki.

Potrdilo je potrebno dostaviti vsako šolsko leto. Zdravniško potrdilo je potrebno tudi v primeru opustitve diete ali sprememb pri prehrani.

Obvestilo

Obvestilo 
 
Spoštovani starši bodočih prvošolcev!
 
Obveščamo vas, da bo roditeljski sestanek v četrtek, 31. 8. 2023 ob 17.00 h. 
Vse podrobne informacije pa ste prejeli v vabilu po pošti. 
 
Veselimo se srečanja z vami.
 
Irena Grum

Oddaja šolskih prostorov v šolskem letu 2023/2024

Obveščamo Vas, da bomo na osnovi Pravilnika o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole Tabor I Maribor (sprejel ga je Svet OŠ Tabor I Maribor dne 18. 10. 2018) oddajali šolske prostore v obdobju med 4. 9. 2023 in 28. 6. 2024.

Šola oddaja:

EUR / 45 min
Klasične učilnice 10,00
Specializirana učilnica – učilnica s prilagojeno opremo 16,00
Računalniška učilnica 35,00
Večnamenski prostor (avla) 38,00
Velika telovadnica 22,00
Polovica velike telovadnice 15,00
Mala telovadnica 12,00
Zunanje ograjeno šolsko igrišče 15,00

Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, je cene oddaje določila Mestna občina Maribor.

Najemnina se poravnava po izdanem računu in v zapisanem roku.

Podpisana pogodba bo veljala za celotno dobo prijave; med uporabo, v skladu s pogodbo, ni možno odpovedovati terminov.

Odpovedni rok znaša 30 dni in v tem času je potrebno najemnino poravnati tudi v primeru, če se prostori ne bodo uporabljali!

Šola si dovoljuje, da za svoje potrebe odpove določen termin uporabniku. V tem primeru se uporabnina ne bo zaračunala.

Telovadnico (garderobe) je potrebno zapustiti najkasneje 15 minut po končani vadbi, v nasprotnem primeru se zaračuna dodatna uporaba prostorov po ceni 30 € za vsak tak primer.

Učilnice in zunanja igrišča je potrebno zapustiti takoj po preteku najetega termina.

Prostori se oddajajo do zapolnitve mest.

Prednost pri dodelitvi bodo imeli:

 1. uporabniki, ki bodo svojo prijavo podali prej,
 2. uporabniki, ki se bodo prijavili za daljši rok uporabe telovadnice,
 3. dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole.

Prijave izključno v elektronski obliki sprejemamo na elektronski naslov rebeka.kolar@os-tabor1.si , zadeva: Prijava na poziv za najem telovadnice.

Prijava naj obvezno vsebuje:

 • odgovorno osebo prijavitelja na razpis, EMŠO in davčno številko, naslov odgovorne osebe,
 • društvo, če se na razpis prijavlja društvo, davčno številko, naslov odgovorne osebe za podpis pogodbe,
 • prostor najema (npr. velika/mala telovadnica),
 • predviden termin,
 • čas v letu, ko se telovadnica najema (od katerega meseca in do kdaj)
 • število udeležencev,
 • za kaj se bodo prostori uporabljali.

Če prijava ne vsebuje vseh zgoraj navedenih postavk, se šteje kot nična.

Z izbranimi uporabniki bomo podpisali pogodbo o oddaji prostorov.

Pravilnik o oddaji prostorov OŠ Tabor I Maribor je objavljen na spletni strani šole.

 

Združimo moči in pomagajmo

Mariborske osnovne šole se pridružujemo zbiranju pomoči otrokom, ki jih je prizadela vremenska ujma.

Organiziramo zbiralno akcijo šolskih potrebščin.

Vse podrobnosti so v priloženem sporočilu. Prosim, pridružite se tudi sami.

Saj veste: SKUPAJ ZMOREMO

Dostopnost