Skoči na glavno vsebino
Select Page

Obveščam Vas, da bomo šolske prostore ddajali tudi v tem šolskem letu. Jasno, dokler bomo to zaradi s COVIDOM-19 povezanimi priporočili pristojnega ministrstva in NIJZ smeli.

Šolske prostore bomo oddajali na osnovi Pravilnika o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole Tabor I Maribor v uporabo, ki ga je sprejel Svet OŠ Tabor I Maribor dne 18. 10. 2018, in v skladu z navodili ustanovitelja, Mestne občine Maribor, in sicer za obdobje med 1. 9. 2020 in 31. 12. 2020.

CENIK:

Vrsta prostora EUR / 45 min
Klasične učilnice 10,00
Učilnica z LCD projektorjem 15,00
Učilnica z računalnikom in LCD projektorjem / interaktivno tablo 25,00
Računalniška učilnica, tehniška učilnica … 50,00
Večnamenski prostor (avla) 50,00
Zunanje ograjeno šolsko igrišče 15,00

Velika telovadnica

Mala telovadnica

22,00

12,00

Navedene cene veljajo do 31. 12. 2020. Po izteku tega roka bo objavljen nov poziv v skladu s smernicami Mestne občine Maribor in ki jih bomo predvidoma prejeli do navedenega datuma.

Prostori se oddajajo do zapolnitve mest.

Prednost pri dodelitvi bodo imeli:

  1. uporabniki, ki bodo svojo prijavo podali prej,
  2. uporabniki, ki se bodo prijavili za daljši rok uporabe telovadnice,
  3. dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole.

Prijave izključno v elektronski obliki sprejemamo na elektronski naslov rebeka.kolar@os-tabor1.si  z naslovom Prijava na poziv za najem telovadnice.

Prijava naj obvezno vsebuje:

  • odgovorno osebo prijavitelja na razpis, EMŠO in davčno številko, naslov odgovorne osebe,
  • društvo, če se na razpis prijavlja društvo, davčno številko, naslov odgovorne osebe za podpis pogodbe,
  • prostor najema (velika/mala telovadnica),
  • predviden termin,
  • čas v letu, ko se telovadnica najema (od katerega meseca in do kdaj)
  • število udeležencev,
  • za kaj se bodo prostori uporabljali.

Če prijava ne vsebuje vseh zgoraj navedenih postavk, se šteje kot nična.

Z izbranimi uporabniki bomo podpisali pogodbo o oddajo prostorov.

Telovadnici bo možno uporabljati od 7. septembra 2020 naprej.

Martina Rajšp, ravnateljica

(Skupno 219 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost