Skoči na glavno vsebino
Select Page

Da se bomo v šoli lažje sporazumevali

Otroci in odrasli imamo PRAVICE in DOLŽNOSTI, ki si jih različno razlagamo, jih različno razumemo in upoštevamo. Strokovni delavci šole želimo ob našem delu z učenci čim bolje poskrbeti za osveščanje pravic in dolžnosti. Odločili smo se, da oblikujemo knjižico, v kateri je zbranih nekaj vodil našega medsebojnega sporazumevanja. Ta nam bodo v oporo, da se bomo lažje in učinkoviteje sporazumeli v primerih, ko pride do težav, povezanih s šolskim življenjem in delom.

STARŠI,
PRAVILNIK o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli ZAVEZUJE VAS IN NAS k odgovornemu ravnanju pri vzgoji otrok za:
– sodelovanje pri pouku in drugih dejavnostih,
– poznavanje in spoštovanje pravic vseh nas,
– opravljanje obveznosti, ki so povezane s šolo,
– tako delovanje, ki omogoča varno počutje vseh.

ČE PRIHAJA DO TEŽAV …

Če prihaja do težav, se najprej obrnite na otrokovega učitelja (npr. otrok je izgubil kakšen predmet, že dlje časa prihaja do sporov z določenim učencem/učenko …).
Kadar težave ne morete razrešiti z učiteljem, ali se ta ne razrešuje dovolj učinkovito, se obrnite na razrednika.

RAZREDNI POUK (1., 2., 3., 4. in 5. razred)

V večini primerov se starši lahko pogovorite z razrednikom; če je potrebno, se o določeni težavi pogovorite tudi z učiteljem, pri katerem je težava nastala (npr. pri varstvu, podaljšanem bivanju, drugi učitelj poučevalec).

PREDMETNI POUK (6., 7., 8. in 9. razred)

Če je mogoče, opravite pogovor z učiteljem poučevalcem. Po dogovoru s starši oz. po svoji strokovni presoji učitelj poučevalec o pogovoru seznani razrednika.
Razrednik ima možnost, da po opravljenem dogovoru s starši skliče timski sestanek učiteljev, da o določeni zadevi seznani vse učitelje poučevalce.

Pomembno je, da razrešujemo težave, kjer so nastale.
Če je le mogoče s soudeleženimi v zadevi.
Včasih so težave bolj zapletene …

 … če bi se zgodilo, da z razrednikom ne bi uspeli razrešiti zadeve, poiskati ustrezne rešitve ali je le-ta odsoten, se o načinih reševanja problema lahko pogovorite s svetovalnimi delavci.

Ko so bili izvedeni vsi trije koraki (pogovor z učiteljem poučevalcem ali z učitelji jutranjega varstva, podaljšanega bivanja), pogovor z razrednikom in pogovor s svetovalno
delavko, a menite, da to ne zadostuje, se obrnete na ravnatelja/ico šole.
Možen je tudi takojšen pogovor z ravnateljem/ico, če presodite, da je to za razreševanje problema oz. težave potrebno.

ČE NE GRE …

… po opravljenih razgovorih z vsemi omenjenimi strokovnimi službami in delavci šole, ko so bile izčrpane vse možnosti za uspešno ali vsaj delno uspešno rešitev problema, se obrnete na institucijo zunaj šole.

(Skupno 25 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost