Skoči na glavno vsebino
Select Page

Načrt varnih poti v šolskem okolišu OŠ Tabor I

OŠ Tabor I stoji v ulici Arnolda Tovornika številka 21 v Mariboru.
V prvem obroču okoli šole so ulica Arnolda Tovornika na severu, Kardeljeva cesta na vzhodu, Borštnikova ulica na jugu in Mencingerjeva ulica na zahodu. Dostop do šole iz omenjenih ulic prometno ni zahteven, saj ni potrebno prečkati nobene prometnice. Nekoliko bolj prometno zahtevne in s tem tudi nevarne so poti, ko morajo učenci prečkati katero od prometnic.
Učenci, ki prihajajo s severne smeri (CESTA PROLETARSKIH BRIGAD), prečkajo Livadno ulico, Knafelčevo ulico in Antoličičevo ulico. To lahko opravijo na različnih mestih. Za tiste, ki so blizu Kardeljeve ceste je najugodneje, da uporabljajo pločnik ob Kardeljevi cesti in prečkajo vse ostale ulice na označenih prehodih za pešce. Za kolesarje, ki se vozijo iz te smeri, so urejene kolesarske steze ob Kardeljevi cesti, pozorni pa morajo biti pri vožnji skozi križišča, kjer lahko njihovo varnost ogrozijo tudi drugi udeleženci v prometu. Učenci, ki so bliže Radvanjski cesti lahko hodijo po pločniku ob Radvanjski cesti, ki pa je nekoliko ožji, prometnice pa prečkajo na označenih prehodih za pešce, varneje pa je, da si izberejo pot po kateri od vzporednih ulic z Radvanjsko cesto (Bettetova ulica, Jakopičeva ulica, Devova ulica, Bolfenška ulica), ki so manj prometne, nimajo pa pločnikov. Te manj prometne ulice so varnejše tudi za kolesarje.
Za učence, ki prihajajo iz zahodne smeri (RADVANJSKA CESTA) je najnevarnejše prečkanje Radvanjske ceste, ki ga opravijo na označenih prehodih za pešce. Učenci, ki prihajajo z vzhodne smeri (LJUBLJANSKA ULICA), prečkajo ulico Matije Murka in Kardeljevo cesto na označenih prehodih za pešce. Nevarnejše mesto za te učence je še na Trgu Dušana Kvedra, kjer parkirajo vozila potrošniki bližnjih trgovin. Večja previdnost pri prečkanju Kardeljeve ceste (semaforiziran prehod za pešce) ne bo odveč, saj gre za štiripasovno cesto.
Na jugu se šolski okoliš zaključi s POHORJEM. Učenci iz te smeri prečkajo Borštnikovo ulico na označenih prehodih za pešce in nadaljujejo pot preko šolskih igrišč do šole.
Učenci, ki prihajajo v šolo s kolesom, morajo ob primerno opremljenem kolesu obvezno uporabljati zaščitno čelado, ki mora biti pravilne velikosti in morajo imeti kolesarsko izkaznico.

Ker otroci:

– nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli in zato kasneje vidijo vozila, ki prihajajo z leve ali desne,

– dobro slišijo, vendar ne vedo natančno iz katere smeri slišijo vozilo,

– ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalj,

– ne razlikujejo pojmov npr. levo, desno,

– ne zmorejo dolgotrajne koncentracije,

– njihova pozornost se hitro preusmerja na objekte, ki jih pritegnejo in mimogrede jih kaj zmoti (hitro lahko pozabijo ali so videli vozilo, ki se približuje),

– ne zmorejo posploševanj in uporabe splošnih pravil kot je npr. pravilo kako prečkamo cesto,

           potrebujejo pomoč, učenje, nasvete, vodenje in nadzor odraslih.

Prečkanje ceste
Prečkanje ceste je izredno zahtevna naloga, ki zahteva tudi od odraslega veliko znanja, pozornosti in previdnosti.

Pred prečkanjem ceste se vedno ustavimo po možnosti korak od roba pločnika ali vozišča.

Pogledati moramo na levo, na desno in še enkrat na levo, saj vozilom, ki prihajajo z leve, najprej križamo pot.

Potem, ko smo se prepričali, da lahko varno prečkamo cesto, prečkamo cesto z normalnimi koraki.

 

Videti in biti viden
Z izbiro svetlih oblačil v živih barvah lahko dosežemo, da bodo otroci dobro vidni in jih bodo vozniki prej opazili. Ob slabši vidljivosti opremimo otroka še dodatno z odsevnimi trakovi in kresničko, ki jo obesimo ob desni bok.

                            Ne pozabite! S svojim obnašanjem in ravnanjem smo otrokom vzor.

Pomembnejše poti v šolo

(Skupno 247 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost