Skoči na glavno vsebino
Select Page

Nadarjeni učenci na šoli

Ob dvanajstem rojstnem dnevu si je Dominik Mrvar zastavil vprašanje:
Kaj je v življenju najpomembnejše?
Izkazalo se je, da to vprašanje ni kot vsa vprašanja, s katerimi si je belil glavo doslej.
In da se mora v odgovoru skrivati nekaj posebnega. Nekaj dragocenega in skrivnostnega.
Spisal je sto pisem in jih poslal znanim Slovencem. V njegovem nabiralniku so se začela nabirati pisma … Pisali so mu pisatelji, športniki, novinarji, … in celo predsednik Republike Slovenije.

Iz pisma pesnice Neže Maurer:
»Za osebni uspeh in zadovoljstvo mladega človeka je odločilno to, da ve (ugotovi), kaj v življenju hoče;
pretehta kaj zmore, in oboje uskladi …«

Frenk Petek nekdanji svetovno uspešni smučarski skakalec je zapisal:
»V življenju nekako ves čas stremim k temu, da vsako stvar, ki jo počnem – počnem z veseljem. Le tako mi uspe doseči dobre rezultate in zadovoljstvo. Povedati ti moram, da sem vedno z veseljem hodil v šolo, in z leti spoznal, da bom samo z učenjem, morda, nekoč dosegel modrost.«

Marlenka Stupica, slikarka:
Nerada delim nasvete, a ker si ga želiš, bi rekla:
»… čim širše glej na ljudi, s tem si pridobivaš modrost, ki je danes na svetu tako primanjkuje.«

Blažka Mϋller, voditeljica, plesalka, prevajalka, razmišlja takole:
»Najpomembnejša stvar je pač to, da imaš nekoga rad
in da moraš ob sebi imeti nekoga, ki te ima rad. Je pa tudi zelo pomembno, da si zvedav, drzen in da v sebi spodbujaš veliko domišljije.«

Informacije povezane z delom z nadarjenimi učenci na naši šoli

Ob osnovnih informacijah, se lahko seznanite tudi s programi, ki jih v tekočem šolskem letu ponujamo.
Z njimi želimo učencem omogočiti, da razvijajo kompetence, ki so ali bodo vse bolj potrebne v sodobni družbi. Hkrati pa želimo nameniti pozornost tudi tistim stebrom znanja, ki so jih cenili že naši predniki. V mislih imamo pomnjenje, retoriko, raziskovalno delo idr.
Na kratko – učence izzivamo: »Postavi se na glavo – nauči se konstruktivno, osredotočeno in kreativno razmišljat.«
Ponujeni programi ohranjajo odprta vrata za prav vse učence naše šole.

Mag. Nastja Mulej je v prevodu de Bonove knjige Naučite svojega otroka razmišljati zapisala:
»Inteligentnost je potencial.
Razmišljanje je veščina, s katero ta potencial izkoriščamo.
Največje darilo, ki ga lahko podarimo otrokom, je sposobnost, da znajo razmišljati z lastno glavo.«
ali kot pravi latinski izrek
Non scholae, sed vitae discimus.
NE UČIMO SE ZA ŠOLO, AMPAK ZA ŽIVLJENJE.

Osnovna usmeritev šole za delo z nadarjenimi je predvsem zagotavljanje kakovostnega pouka, pri katerem učenci preživijo največ časa, nato pa posebej organizirane dejavnosti za te učence.
Na šoli se s to tematiko načrtno ukvarjamo že dalj časa. Ob šolskem delu se izvajajo posebne dejavnosti). Dejavnosti so vseskozi različne in zelo pestre. Zvrstili so se številni dogodki, na katere smo k sodelovanju povabili učence.
Ob koncu šolskega leta 2013/14 je začel delovati na šoli tim za nadarjene učence. Osnovni namen delovanja tima je dvig kakovosti dela z nadarjenimi učenci, tako pri pouku kot pri ostalih dejavnostih, ter predstavitev dela širši javnosti.
V nadaljevanju se lahko seznanite z značilnostmi nadarjenih otrok, in postopkom njihove identifikacije.

Kdo so nadarjeni učenci
Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci s posebnimi potrebami. Šola jim prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči.
Odkrivanje nadarjenih učencev
Odkrivanje nadarjenih učencev je strokovno zahtevno opravilo.
Poteka v treh stopnjah:
1. evidentiranje,
2. identifikacija,
3. seznanitev in pridobitev mnenja staršev.

 

Evidentiranje
• učni uspeh,
• dosežki,
• učiteljevo mnenje,
• tekmovanja,
• hobiji,
• mnenje šolske svetovalne službe.

 

Starši

Seznanitev staršev in pridobitev njihovega mnenja

To je zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih učencev, ko svetovalna služba skupaj z razrednikom seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega, in pridobi njihovo mnenje o otrokovi nadarjenosti.

Na koga se obrniti ko …

– Predlog za identifikacijo: Vanja Požegar
– IP za nadarjene: Mateja Bračko, Maša Grušovnik, Rebeka Kolar, Nataša Štok

Kaj je značilno za nadarjene učence

Miselno-spoznavno področje

• razvito divergentno mišljenje (fleksibilnost, originalnost, fluentnost),
• razvito logično mišljenje (analiza, posploševanje, sposobnost sklepanja),
• nenavadna domišljija,
• natančnost opazovanja,
• dober spomin,
• smisel za humor.
Učno-storilnostno področje
• široka razgledanost,
• visoka učna uspešnost,
• bogato besedišče,
• hitro branje,
• spretnost v eni od umetniških dejavnosti,
• motorična spretnost in vzdržljivost,
• visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti,
• radovednost,
• raznolikost in močno izraženi interesi,
• vztrajnost pri reševanju nalog,
• visoka storilnostna motivacija,
• uživanje v dosežkih.
• Socialno in čustveno področje
• nekonformizem (neupoštevanje skupinskih norm),
• močno razvit občutek pravičnosti,
• neodvisnost in samostojnost,
• sposobnost vodenja in vplivanja na druge,
• izrazit smisel za organizacijo,
• empatičnost.

 

Identifikacija
Vključuje naslednja merila:
a) Ocena učiteljev: učitelji oblikujejo oceno o evidentiranih učencih s pomočjo ocenjevalne lestvice nadarjenosti učencev, ki zajema naslednja področja nadarjenosti:
– splošno-intelektualno, učno, ustvarjalno, voditeljsko, literarno, dramsko, filmsko, likovno, glasbeno, gibalno in tehnično področje.
b) Test intelektualnih sposobnosti – WISC-III ali Ravnove progresivne matrice.
c) Test ustvarjalnosti – Torranceovi testi ustvarjalnega mišljenja, TTCT (besedna in/ali slikovna oblika Torranceovih testov ustvarjalnega mišljenja.
– Testa sposobnosti in ustvarjalnosti izvede ter ovrednoti psiholog.
Za našo šolo izvede testiranje, vrednotenje in interpretacijo testnih rezultatov Svetovalni center za otroke in mladostnike Maribor.

 

Najnovejši prispevki

Naše dejavnosti

julij 2024
P T S Č P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Predlagane oblike dela z nadarjenimi učenci
– notranja diferenciacija,
– fleksibilna diferenciacija,
– dodatni pouk,
– individualizirani programi za delo z nadarjenimi,
– vzporedni programi,
– obogatitveni programi (sobotne šole …),
– športne in kulturne sekcije,
– interesne dejavnosti,
– dnevi dejavnosti,
– kreativne delavnice,
– raziskovalni tabori,
– priprava za udeležbo na tekmovanjih,
– programi za razvijanje socialnih spretnosti,
– programi za osebni in socialni razvoj (interakcijske vaje, socialne igre, mladinske delavnice),
– hitrejše napredovanje,
– osebno svetovanje učencem in staršem,
– izbirni predmeti,
– seminarske naloge,
– raziskovalne naloge,
– ekskurzije.
Delo na naši šoli in pogled naprej

Katere cilje smo si zastavili?

Učenci razmišljajo in delujejo
• bolj konstruktivno in optimistično
• bolj natančno, temeljito in celovito
• bolj sodelovalno
• bolj ustvarjalno z več idejami
Pridobijo
• uporabljajo napredne tehnike pri učenju
• uporabljajo pridobljene miselne veščine v vsakdanjem življenju
Ozaveščajo prednosti in posledice, ki jo prinaša nadarjenost (osebna rast)
• razvijajo občutljivost za reševanje problemov, ki koristijo širšemu družbenemu okolju (npr. v odnosu do vrstnikov, ljudi s posebnimi potrebami, starostniki, narave/ekologija idr.)

Šolski tim:
Vanja Požegar
Mateja Bračko
Rebeka Kolar
Nataša Štok
Maša Grušovnik

(Skupno 1.590 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost