Select Page

Jesenski športni dan učencev tretjih razredov

V torek, 18. 10. 2022, smo se z učenci tretjih razredov odpravili na jesenski športni dan – pohod na Trikotno jaso na Pohorje. Zlat jesenski dan in čudovito obarvana narava sta nas vabila v objem pohorskih gozdov. Med hojo smo ob nameščenih tablah opravili priporočene gimnastične vaje, opazovali naravo in se preizkušali v orientaciji v okolju. Na Trikotni jasi smo počivali, pomalicali in si nabrali novih moči ter nato nadaljevali krožno pot proti Ledini in čez Pekrski potok proti šoli. Vsi učenci so z dobro voljo in prepevanjem opravili pot, dolgo približno 10 km. Bravo, učenci! 

Učiteljica Lilijana Kaučič

Zaključek zbiralne akcije papirja – 3. a

V letošnjem šolskem letu so se posebno izkazali učenci 3. a, ki so zbrali kar 1850 kg papirja.  Z visoko ekološko zavestjo, skrbjo za naravo in s pridnimi rokami so tudi v času kovid karantene marljivo “kupčkali” papir in ga zbrali največ na šoli v kategoriji mlajših učencev. Za nagrado sta jih ob zaključku akcije obiskali ga. ravnateljica, dr. Martina Rajšp in mentorica zbiralnih akcij učiteljica Saša Simonovič. S seboj sta prinesli slastne pice velikanke, odličen sladoled in družabno igro, ki jim bo krajšala čas med odmori. Hvala obema za darila. Hkrati se zahvaljujem tudi staršem učencev, ki so svoje otroke spodbujali in jim pri akciji pomagali.

Razredničarka Lilijana Kaučič

Eko športni dan tretjih razredov

Z učenci tretjih razredov smo v  Betnavskem gozdu izvedli športni eko dan. Z vsemi čutili smo zaznavali gozdne vtise in ugotavljali dobrodejne vplive gibanja v naravi na naše zdravje. Prisluhnili smo zvokom, uživali ob vonju gozda, spoznavali smo velikost gozdnih dreves, uživali ob dotiku z mogočnimi debli ter opazovali njihovo barvitost. Zdrznili smo se ob malomarnem početju ljudi, ki ga uničujejo in onesnažujejo. Ob gimnastičnih obhodnih nalogah smo pospešili utrip naših src in se pošteno razgibali. Svoje vtise smo umetniško izrazili ob gozdnih slikah, ki smo jih ustvarili s pomočjo vejic, listkov in ostalega, kar smo našli v podrasti in na gozdnih tleh. Naš dan smo zaključili s sprehodom do dvorca Betnava, kjer smo žalostno ugotovili propad te neprecenljive kulturne dediščine in uvideli, da bi bilo nujno poskrbeti tudi za naravno dediščino – za park ob dvorcu, ki je prav tako zapuščen.

Izvedba delavnic in projekta Ptujski “lük” v 3. razredih

V petek, 8.11.2019, smo v tretjih razredih naše šole izvedli predstavitev in delavnice zaščitene geografske označbe − geografske posebnosti − ptujskega luka. V okviru projektov promocije shem višje kakovosti hrane skupine Verus nam je predstavitev in pomen avtohtonih vrst zelenjave razložila ga. Marjetka Jost. Ptujska čebula − ptujski lük z zaščiteno geografsko označbo je v slovenski sortni list vpisan kot sorta Ptujska rdeča. Naveden pa je tudi v katalogu sort Evropske unije in v opisu priporočenih sort poljščin in vrtnin, ki ga je izdal Kmetijski inštitut Slovenije. Ptujski lük je prva zaščitena slovenska zelenjava s certifikatom, zaščitena z geografsko označbo. Izvedeli smo, da naj bi po starih legendah to čebulo na naše območje prinesli Turki in je nekoč pomenila glavni vir dohodka. Lükarji s Ptujskega polja so tradicijo triletne pridelave čebule ohranili vse do danes. Tako kot nekdaj ga tudi danes pridelujejo na naravi prijazen način, to je integriran ali ekološki, ki zagotavlja visoko kakovost njegovih plodov. Skladno z dolgo zgodovino pridelave so se v teh krajih razvili in obdržali mnogi lükarski običaji in tradicionalne jedi. Lük smo poskusili na kruhu z zaseko in izvedli delavnice na to temo.

Lilijana Kaučič − razredničarka 3.a

Projektni dan v tretjih razredih: Duševno zdravje – Stres

Na svetovni dan duševnega zdravja smo v tretjih razredih izvedli projektni dan Duševno zdravje – Stres. Učenci so se naučili kako prepoznati stres, se spopasti z njim ter kako ravnati, da se čimbolj izognemo stresnim situacijam in drug drugemu omogočimo prijetno sobivanje v skupnosti. Spoznali so pet sprostitvenih tehnik in dihalnih vaj. Medsebojno so se povezali ob meditativnih vajah in igri masaže. Ugotovili so, da se je v današnjem času izredno pomembno posvetiti sebi, svojim čustvom in notranjosti.

Lilijana Kaučič, razredničarka 3.a

Dostopnost