Select Page

Protokol ukrepanja v primeru obvestila o možnosti okužbe s COVID-19

Spoštovani starši, skrbniki.

Želimo vas obvestiti o protokolu ukrepanja šole v primeru sporočila staršev o možnosti okužbe v razredu oziroma okužbi v razredu.

Ko na šoli izvemo, da je bil učenec pozitiven na samotestiranju, o tem obvestimo starše učencev, ki so v istem oddelku oziroma učni skupini po elektronski pošti (eAsistent). To storimo v najkrajšem možnem času.

V primeru, ko je učenec pozitiven na samotestiranju, njegovi sošolci še naprej obiskujejo pouk, je pa oddelek v tako imenovanem »zaprtem mehurčku«. To pomeni, da učenci vstopajo/izstopajo ob dogovorjeni uri skozi vhod v upravo, ves pouk poteka v matični učilnici/na prostem in v matični učilnici učenci tudi pojedo vse obroke.

V »zaprtem mehurčku« je oddelek do prejema rezultatov PCR testa. Zaradi velikega števila okužb do najprej testiranja in potem še rezultata PCR testa preteče tudi do nekaj dni.

Takoj, ko prejmemo v šoli informacijo o rezultatih PCR testa, vas ponovno obvestimo.

  • Če je izid PCR testa pozitiven, »zaprti mehurček« preide na delo na daljavo, NIJZ pa odredi učencem (ki niso cepljeni ali prebolevniki oz. niso bili zadnjih 48 ur v stiku z okuženo osebo) karanteno.

Odrejenih 10 dni karantene se šteje od dneva pozitivnega rezultata samotestiranja oz. pojava simptomov okužbe.

Ker na šoli ne vemo, kdo od učencev je prebolevnik ali cepljen, takoj pozovemo starše, da nam sporočijo, kdo od otrok to je in bo obiskoval pouk v šoli. V roku enega dne se v šoli organiziramo in pričnemo izvajati z oddelkom t.i. hibridni pouk.

  • Če je rezultat PCR testa negativen, se šolanje nadaljuje v skladu z rutino.

Ponovno prosim vse starše oz. skrbnike, da v šolo pošiljate samo popolnoma zdrave otroke. Vsem nam je v interesu, da pouk čim dlje poteka v šoli in da je šola prostor varnega učnega okolja.

ravnateljica

Dan reformacije, državni praznik

Ob dnevu reformacije, ki je v Sloveniji državni praznik in dela prost dan, obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. V času reformacije, ki se je začela v Nemčiji, smo Slovenci dobili prvo knjigo v maternem jeziku in prvo slovensko tiskano knjigo sploh − Katekizem, ki ga je leta 1550 napisal Primož Trubar.

Trubar (1508-1586) je bil osrednja osebnost reformacije na Slovenskem, verskega in družbenega gibanja, ki je v 16. stoletju vzniknilo v Nemčiji iz potrebe po preoblikovanju Cerkve. Začelo se je leta 1517, ko je nemški duhovnik Martin Luther na vrata cerkve v Wittenbergu obesil 95 tez, s katerimi je zahteval njeno prenovo. Ena od njegovih zahtev je bila tudi, da bi verniki brali Sveto pismo v maternem jeziku. To je pomembno vplivalo na razvoj književnosti v ljudskih jezikih, med drugim tudi na slovensko. V obdobju reformacije so tako nastale prve slovenske knjige, približno polovico vseh, ki so jih napisali protestantski pisci, je prispeval Trubar. Poleg njegovega Katekizma, ki mu je dodal še Abecednik, sta iz tega obdobja pomembna prevod Svetega pisma Jurija Dalmatina in prvi slovenski pravopis Zimske urice Adama Bohoriča.

V Sloveniji je dan reformacije državni praznik od leta 1992.

Odlok vlade RS

Vlada RS je na seji 27. 10. 2021 sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (ki je objavljen v UL RS, št. 170/2021 z dne 27. 10. 2021).

Odlok prične veljati 1. novembra 2021.

Naslednje bistvene spremembe, ki zadevajo učenke in učence:

1. Prostovoljno izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje izvajajo vsi učenci od 1. do 9. razreda.

2. Učenci izvedejo samotestiranje v domačem okolju dvakrat tedensko, in sicer v ponedeljek in sredo zjutraj pred poukom.

3. Učenci so upravičeni do 10 testov za samotestiranje na mesec.

Glede na zapisano, naj ponovno spomnim na obvezno uporabo obraznih mask:

– v skupnih prostorih za vse učence od 1. do 9. razreda,

– pri mešanju oddelkov,

– pri pouku za učence od 7 do 9. razreda, razen pri urah športa.

Zaradi resne epidemiološke situacije v državi pričakujemo, da bodo vsi otroci (razen tistih, kjer ste ali boste v torek, 2. 11. 2021, starši šoli dostavili zdravniško dokazilo o nenošenju maske) imeli obrazno masko v zgoraj zapisanih situacijah. Vse otroke, razen tistih z dokazilom, bomo opozarjali in jim masko, če je ne bodo imeli, tudi ponudili.

Prosim, da svojega nezadovoljstva ali negodovanja ob novem odloku, ne sporočate šoli, ampak, če tako presodite, pristojnim inštitucijam.

Ga. Ana Marija Jeličić, dobitnica odličja Gustava Šiliha

V Mariboru je 20 osnovnih šol in vsako leto Poslovna skupnost osnovnih šol Maribor z okolico razglasi in podeljuje najboljšim posameznikom na področju vzgoje in izobraževanja odličja in priznanja Gustava Šiliha. Na ta način plemeniti, ohranja in nagrajuje napore in dosežke posameznikov. Zelo smo ponosni in veseli, da je med letošnjimi prejemniki odličja tudi naša spoštovana učiteljica, specialna pedagoginja, ga. Ana Marija Jeličić. Iskreno čestitamo in ponosni smo, da je ga. Ana Marija Jeličić del družine OŠ Tabor I Maribor.

V utemeljitvi ob podelitvi odličja je bilo povedano:

Ana Marija Jeličić je specialna pedagoginja, ki se že 28 let odlikuje z izjemnim strokovnim delom, z vztrajnim in nenehnim akcijskim raziskovanjem, razvijanjem ter uvajanjem sodobnih in inovativnih pristopov v vzgoji in izobraževanju ter usposabljanjem otrok in mladostnikov s takšnimi in drugačnimi težavami za uspešno integracijo v regularno osnovno šolo. Njeno delo odlikujejo neverjetna srčnost, energija in empatičnost. Prav slednja je ob njej lastnih strokovnih iniciativah zmeraj velika spodbuda za strokovne delavce šole, da preizkušajo teoretične zamisli in predloge v neposredni pedagoški praksi ter načrtujejo, izvajajo in evalvirajo pedagoško delo za otroke s posebnimi potrebami v skladu z njihovimi zmožnostmi in s potrebami tukaj in sedaj. In prav ga. Jeličić je tista, ki za omenjeno navdušuje in prispeva k opolnomočenju kolegov za analitično odkrivanje, prepoznavanje in nudenje pomoči, hkrati pa spodbuja timsko delo na vseh nivojih in soustvarjanje s starši.

S svojimi jasnimi in odločnimi stališči prispeva k ugledu šole in specialnih pedagogov.

Ima jasno strokovno in osebno vizijo, ima visoke etične norme, odlikuje jo nenadkriljiva vztrajnost ter je spoštovana in cenjena kolegica.

Ga. Ana Marija Jeličić s svojim delom in osebno noto prezentira identiteto šole in zares vemo, da imamo zaposleni velik privilegij, da delamo z njo in ob njej.

Zaradi vsega zapisanega smo prepričani, da je ga. Ana Marija Jeličić, tudi kot naslednica pedagoških prizadevanj Gustava Šiliha, odlična kandidatka za prejem odličja Gustava Šiliha.

Svoje mnenje utemeljujemo tako, da smo pod vsaki zahtevani pogoj zapisali, kako ga naša cenjena sodelavka dosega.

Dostopnost