Skoči na glavno vsebino
Select Page

Obveščamo Vas, da bomo na osnovi Pravilnika o oddaji prostorov, drugih nepremičnin in opreme Osnovne šole Tabor I Maribor (sprejel ga je Svet OŠ Tabor I Maribor dne 18. 10. 2018) oddajali šolske prostore v obdobju med 4. 9. 2023 in 28. 6. 2024.

Šola oddaja:

EUR / 45 min
Klasične učilnice 10,00
Specializirana učilnica – učilnica s prilagojeno opremo 16,00
Računalniška učilnica 35,00
Večnamenski prostor (avla) 38,00
Velika telovadnica 22,00
Polovica velike telovadnice 15,00
Mala telovadnica 12,00
Zunanje ograjeno šolsko igrišče 15,00

Na podlagi 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, je cene oddaje določila Mestna občina Maribor.

Najemnina se poravnava po izdanem računu in v zapisanem roku.

Podpisana pogodba bo veljala za celotno dobo prijave; med uporabo, v skladu s pogodbo, ni možno odpovedovati terminov.

Odpovedni rok znaša 30 dni in v tem času je potrebno najemnino poravnati tudi v primeru, če se prostori ne bodo uporabljali!

Šola si dovoljuje, da za svoje potrebe odpove določen termin uporabniku. V tem primeru se uporabnina ne bo zaračunala.

Telovadnico (garderobe) je potrebno zapustiti najkasneje 15 minut po končani vadbi, v nasprotnem primeru se zaračuna dodatna uporaba prostorov po ceni 30 € za vsak tak primer.

Učilnice in zunanja igrišča je potrebno zapustiti takoj po preteku najetega termina.

Prostori se oddajajo do zapolnitve mest.

Prednost pri dodelitvi bodo imeli:

  1. uporabniki, ki bodo svojo prijavo podali prej,
  2. uporabniki, ki se bodo prijavili za daljši rok uporabe telovadnice,
  3. dosedanji uporabniki, ki imajo poravnane vse obveznosti do šole.

Prijave izključno v elektronski obliki sprejemamo na elektronski naslov rebeka.kolar@os-tabor1.si , zadeva: Prijava na poziv za najem telovadnice.

Prijava naj obvezno vsebuje:

  • odgovorno osebo prijavitelja na razpis, EMŠO in davčno številko, naslov odgovorne osebe,
  • društvo, če se na razpis prijavlja društvo, davčno številko, naslov odgovorne osebe za podpis pogodbe,
  • prostor najema (npr. velika/mala telovadnica),
  • predviden termin,
  • čas v letu, ko se telovadnica najema (od katerega meseca in do kdaj)
  • število udeležencev,
  • za kaj se bodo prostori uporabljali.

Če prijava ne vsebuje vseh zgoraj navedenih postavk, se šteje kot nična.

Z izbranimi uporabniki bomo podpisali pogodbo o oddaji prostorov.

Pravilnik o oddaji prostorov OŠ Tabor I Maribor je objavljen na spletni strani šole.

 

(Skupno 244 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost